Merti Dusun dan Ruwahan Pedukuhan Gluntung Lor Caturharjo

Minggu (5/3) masyarakat Pedukuhan Gluntung Lor, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak mengadakan merti dusun dan ruwahan. Merti dusun sering disebut juga dengan bersih desa. Merti dusun ini diadakan sebagai bentuk wujud syukur masyarakat Gluntung Lor kepada Sang Pencipta atas apa yang diberikan. Rangkaian acara merti dusun beupa Pawai keliling dusun dengan membawa gunungan hasil bumi. Gunungan ini yang akan diperebutkan oleh masyarakat sebagai tanda suka cita kemakmuran dusun.

                           

Setelah Merti dusun warga gluntung Lor mengadakan Ruwahan pedukuhan. Ruwahan adalah tradisi masyarakat jawa yang diselenggarakan sebelum bulan puasa. Ruwahan ini dilaksanakan di Bulan Ruwah dengan maksud untuk mengirim doa kepada leluhur yang sudah meninggal.